M.I.T. – Заедно, Информация, Участие

Място за среща на хора от Югоизточна Европа

M.I.T. – Заедно, Информация, Участие

В сътрудничество с Kommunalen Integrationszentrum Kreis Gütersloh, ви предлагаме безплатно в уютна атмосфера на кафе или чай,възможност да:
  • Да се срещаме и да говорим за ежедневни ситуаций, проблеми или преживявания;
  • Да се информираме за съществени теми от областта на интеграцията и обществения живот
  • Да изживеем заедно нещо вълнуващо

Такива срещи се организират на редовни интервали от време за Вас. На гърба на този флаер ще намерите текущите дати.

С вашите идей можете да помогнете за оформянето на по-нататъшните ни срещи.Желаете ли да се информирате повече по конкретна тема? Тогава говорете с нас.

Целева група за проекта:

Съграждани и съгражданки с миграционен произход от Румъния, Полша и България или Македония.

За повече информация:

Willkommensagentur
Fortbildungs-Akademie Reckenberg-Ems gGmbH
vhs campus, Rheda, Bosfelder Weg 7, 33378 Rheda-Wiedenbrück
Fon 05242 9030-573 (RO), 05242 9030-571 (BG, MK), 05242 9030-671 (PO)
E-Mail: mit@fare-ggmbh.de

Часове за срещи

Какво: M.I.T.-Предиобедно кафе
Информация за интеграционен курс по немски в VHS
Кога: 12.01.2022 от 09:30 до 11:30
Kъде: FARE gGmbH, Bosfelder Weg 7, 33378 Rheda-Wiedenbrück, стая 117,1 етаж

Какво: M.I.T.-Предиобедно кафе
Информация за училишната система в Nordrhein-Westfalen
Кога: 19.01.2022 от 09:30 до 11:30
Kъде: FARE gGmbH, Bosfelder Weg 7, 33378 Rheda-Wiedenbrück, стая 117,1 етаж

Какво: М.I.T.-Следобедно кафе
Информация на тема:Предложение в ОGGS. Всичко за OGGS в началните училища
Кога: 09.02.2022 от 15:00 до 17:00
Kъде: FARE gGmbH, Bosfelder Weg 7, 33378 Rheda-Wiedenbrück, стая 117,1 етаж

Какво: М.I.T.-Румънско-предиобедно кафе
Изработване заедно на мартеница
Кога: 18.02.2022 от 09:30 до 11:30
Kъде: FARE gGmbH, Bosfelder Weg 7, 33378 Rheda-Wiedenbrück, стая 117,1 етаж

Какво: М.I.T.-Полско-предиобедно кафе
Четене на немско-полски детски книги
Кога: 09.03.2022 от 09:30 до 11:30
Kъде: FARE gGmbH, Bosfelder Weg 7, 33378 Rheda-Wiedenbrück, стая 117,1 етаж

Какво: М.I.T.-Слетобедно кафе
Боравене със Smartphone.Основна функция на Messenger-онлайн събитие
Кога: 23.03.2022 от 15:00до 17:00
Kъде: FARE gGmbH, Bosfelder Weg 7, 33378 Rheda-Wiedenbrück, стая 117,1 етаж